رنگرزی

یکی از خدمات مهم قالیشویی مشتاق که با جرئت می توان گفت بهترین قالیشویی در تهران است، رنگرزی فرش است. قالیشویی مشتاق بیش از دو دهه است که در زمینه رنگرزی فرش فعالیت دارد و این امر با رضایت کامل مشتریان انجام شده است.

یکی از عواملی که مشخص می کند یک فرش مربوط به کدام منطقه یا شهر است، نحوه رنگرزی آن است. در رنگرزی فرش، هر رنگرز شیوه و روش مخصوص به خود را دارد که مشابه آن در کارگاه های دیگر نیست.

اهمیت رنگرزی فرش کمتر از طراحی و بافندگی نیست زیرا بدون رنگ نقشی پدید نمی آید.

در رنگرزی، عامل درخشندگی رنگ علاوه بر الوان، مهارت رنگرز نیز می باشد. به عنوان مثال فرشی را تصور کنید که رنگ آمیزی الیاف آن با مواد مرغوب انجام گرفته باشد، اما رنگ به داخل الیاف نفوذ نکرده باشد و فرش رگه داره شده باشد. یا فرشی که بیش از حد این مواد رنگی به الیافش نفوذ کرده. هر دوی این حالات ناشی از فقدان مهارت در شخص رنگرز است.

یکی از دسته بندی های رایج برای رنگ ها، دسته بندی بر اساس طبیعی و شیمیایی بودن آن هاست. رنگ های طبیعی از گیاهان بدست می آیند. از گذشته های دور تا کنون ایرانیان برای رنگرزی ابریشم و پشم از گیاهان رنگ دار نظیر انار، گردو ، روناس ، اسپرک استفاده می کردند.

اولین رنگ مصنوعی در قرن 19 توسط گرابه و لیبرمان دو شیمی دان برجسته، کشف شد. رنگ های شیمیایی بعد از پیدایش به سرعت در کارگاه های رنگرزی رواج پیدا کردند. متاسفانه استفاده از برخی از این رنگ ها ( رنگ های جوهری ) که در برابر نور آفتاب و آب ثبات ندارند، موجب لطمه زدن به صنعت قالی بافی شده اند.  تنها دلیل استفاده از این رنگ ها ارزانی قیمت و سهولت کاربرد است.