رنگ برداری یا لکه گیری فرش عملی است که برای از بین بردن عواملی که باعث از بین بردن لکه های ایجاد شده روی فرش و یا ترکیب رنگ ناشی از شستشو است انجام میشود، اینکار در قالیشویی مشتاق که یکی از بهترین قالیشویی در تهران است برای شما به بهترین نحو انجام میشود.

همانطور که میدانید جذابیت و ارزش فرش خصوصا فرش دست بافت،بسته به رنگ های آن است اما در این بین نیز امکان دارد اتفاق هایی مانند شستشوی فرش با آب یا دیگر مایعات و یا ریختن یک عامل خارجی بر روی فرش که باعث ترکیب رنگ آن شود و شما نیاز به رنگبرداری و یا لکه گیری پیدا کنید.

نوع اول که بر اثر شستشو فرش و یا بقیه عوامل ایجاد میشود نیاز به رنگبرداری دارد این کار باید توسط یکمتخصص در قالیشویی انجام شود، قالیشویی مشتاق که یکی از بهترین قالیشویی در تهران است این کار را با رعایت اصول برای شما انجام میدهد.

رنگ دادن فرش اغلب به دلیل مرغوب نبودن ثبات خامه ها و یا به دلیل اینکه در زنگرزی به خوبی خامه های رنگی آن رنگ نگرفته باشد و یا اینکه به روشی غیر استاندارد در منزل شسته شود و با برس سطح رویی فرش را بکشند و باعث ترکیب رنگ آن شود و یا اینکه فرش را پس از شستشو در منزل به گونه ای آویزان کنید که آب های ناشی از شستشو درون آن باقی بماند و به سمت پایین فرش کشیده شود و باعث آسیب رسیدن و ترکیب رنگ های آن شود.

به این ترتیب راهی جر رنگ برداری باقی نمیماند،که توسط افراد متخصص در قالیشویی انجام میشود.

نوع دوم که بر اثر ریختن ماده ای بر روی فرش ایجاد میشود،که یک عامل بسیار طبیعی است و ممکن است  بسیار اتفاق بیافتد چون فرش ما همیشه در دسترس ترین وسیله در خانه است و امکان دارد که هر لکه ای بگیرد.

اما با تمام این مسائل در صورتی که با این مشکلات مواجه شدید قالیشویی مشتاق که از بهترین قالیشویی در تهران است اینکار را با تخصص کافی برایتان انجام میدهد.