فرش های شما به مرور زمان امکان دارد که دچار پوسیدگی شود و ریشه های آن بین برود که اثری است که بر اساس شستشو یا مواد پاکننده قوی به مرور زمان پیش آمده،برای اینکه ریشه های فرش شما ترمیم شود از روشی به اسم ریشه بافی درقالیشویی مشتاق که یکی از بهترین قالیشویی در تهران است استفاده کنید.

ریشه بافی به صورت های مختلفی انجام میشود:
ریشه بافی به روش بطمه:

در این روش که در بهترین قالیشویی در تهران انجام میشود برای فرش هایی انجام میشود که بافت ریزی دارند و دارای تراکم زیادی میباشند یعنی سوزن به سختی در آنها فرو میرود و به همین دلیل نمیتوان به سادگی آنها را با دوخت ساده به فرش
متصل کرد به همین خاطر از نخی به نام بطمه و با روشی خاص آنها را در بهترین قالیشویی در تهران ریشه بافی میکنند.

ریشه بافی به روش مغزی:

در این روش که ما در قالیشویی مشتاق که یکی از بهترین قالیشویی در تهران است انجام میدهیم که ب دو روش انجام میشود.در روش که بیشتر مورد استقبال است از نخی استفاده میشود که نسبت به چله فرش شما نازکتر است و آن را دوخت میزنند.

ریشه بافی به روش متصل کردن:

این نوع از ریشه بافی که برای فرش هایی استفاده میشود که میزان پارگی زیادی داشته باشند. برای اینکار که در بهترینقالیشویی در تهران که قالیشویی مشتاق است انجام میشود یک تکه ریشه ای که از قبل آماده است را با دوخت به فرش
متصل میکنند تا از هم گسیختگی فرش جلوگیری کنند.

ریشه بافی با دستگاه:

صنعت فرش نیز با پیشرفت تکنولوژی بیگانه نبوده و با روی کار آمدن دستگاه های ریشه بافی به میزان زیادی به سادگی اینکار کمک کرده است این دستگاه ها میتوانند در دقیقه 1000دوخت را انجام دهند.
در قالیشویی مشتاق که بهترین قالیشویی در تهران است کلیه روش ها به بهترین نحو انجام میشود.