چرم دوزی فرش عملی است که در قالیشویی مشتاق که یکی از بهترین قالیشویی در تهران است برای جلوگیری از لوله شدن کناره های فرش انجام میشود، اینکار معمولا برای فرش های صادراتی انجام میشود آن هم به دلیل اینکه فرش های دست بافت بسیار ارزشمند و زینتی هستند و باید از آنها مراقب ویژه ای کرد

فرش های دستبافت با انجام عمل چرم دوزی به صورت صاف و بدون لول شدن می ایستند از آنجایی این تخصص در ایران و در قالیشویی مشتاق که یکی از بهترین قالیشویی در تهران به نحو احسن انجام میشود اینکار بهترین راه است.

فرش های دست بافتی که معمولا قاب میشود و یا به دیوار آویزان میشود با چرم دوزی از لول شده کناره های آن جلوگیری میشود و باعث میشود کاملا صاف به نظر برسد.

البته در حال حاضر چرم دوزی را در قالیشویی مشتاق که یکی از بهترین قالیشویی در تهران است برای جلوگیری از لیز خوردگی فرش بر روی سرامیک و همچنین لول شدن های ناشی از شستشو انجام میدهند.

همچنین اینکار باعث میشود فرش شما دیگر نیاز به چله کشی دوباره برای از بین بردن کجی های فرش نداشته باشد.

کار چرم دوزی باید با ظرافت خاصی انجام شود و نیاز دارد که توسط یک متخصص و در یک قالیشویی خوب انجام شود که ما در قالیشویی مشتاق که یکی از بهترین قالیشویی در تهران است بای شما به بهترین نحو انجام میدهیم.

اینکار نه تنها برای فرش دستبافت بلکه برای فرش های ماشینی هم انجام میشود چون امکان دارد که این فرش ها با نخ ظریفی بافته شده باشند و دچار لوله شدن میشود.

نحوه انجام چرم دوزی به این صورت است که معمولا چرم مصنوعی را با ارتفاع مورد نظر بر پشت لبه های فرش به صورت زیکزاک میدوزند،ما در قالیشویی مشتاق که یکی از بهترین قالیشویی در تهران است اینکار را  برای شما به بهترین نحو انجام میدهیم.